Salarisadministratie

Werkkostenregeling (WKR) komt er nu echt aan!

Bent u er klaar voor?

Werkgevers krijgen te maken met (nieuwe) begrippen als:
Intermediaire kostenvergoedingen; Gerichte vrijstellingen; Nihil waarderingen; Vrije ruimte.
Dit kan inhouden, dat u als werkgever met ingang van 1 januari 2015 met een aantal wijzigingen rekening dient te houden, zoals bijvoorbeeld:
Aanpassingen aan het totaal pakket van vergoedingen aan uw werknemers.
Aanpassingen in uw administratie, de salarisadministratie én de financiële administratie.
Aanpassing van de arbeidsvoorwaarden.

Hoofdlijnen WKR

Op basis van de WKR moeten alle kosten die u voor uw personeel maakt, worden ingedeeld in één van de volgende categorieën:
Belastbaar loon;

Vergoedingen en verstrekkingen die niet vallen onder het werkkostenforfait, ook wel werkkostenbudget genoemd, Wat doen we met de zakenlunch?;

Vergoedingen en verstrekkingen: de ‘vrije ruimte’;
Dit houdt in dat u er groot belang bij heeft de werkkostenregeling goed te implementeren;
De salarisadministrateur heeft er zijn software op aangepast. En dat is voor u wel zo makkelijk.

Doet u de salarisadministratie zelf en denkt u er over om het uit te besteden?

Het enige wat ù nog moet doen is mutaties aanleveren en voor de rest wordt op professionele wijze gezorgd.
Na elke periode (week, 4-weken of maand) worden de loonstroken (digitaal) aan u verzonden.
Ook de loonjournaalposten worden u (digitaal) toegezonden. De aangifte van de loonheffing en sociale lasten worden voor u geregeld en ook de aangifte van de pensioenpremie. U hoeft alleen te zorgen voor de betaling.
Op elk gewenst moment kunt u de nodige rapportages van afdrachten enz. opvragen. Per direct een netto-bruto berekening? geen probleem.

Een vaste prijsafspraak op uw wensen afgestemd.

Voor een vaste lage prijs per salarisstrook mag u de volgende verwerkingen verwachten:

 • Salarisstroken per 4-weken, maand of kwartaal;
 • Registratie van diverse reserveringen;
 • Diverse (automatische) signaleringen, zoals leeftijdsverhogingen, dienstjubilea, einddata arbeidsovereenkomsten etc.;
 • Signalering Cao-wijzigingen en -verplichtingen;
 • Berekenen premiekorting en afdrachtvermindering;
 • Aanleveren betaalopdrachten van zowel binnenlandse als buitenlandse betalingen;
 • Eventueel digitaal aan te leveren loonjournaalposten, zodat u deze direct kunt inlezen in uw financiële administratie;
 • Periodieke overzichten naar wens, zoals een loonstaat;
 • Berekenen en inzenden loonaangifte;
 • Jaaroverzichten t.b.v. het opstellen van de jaarrekening;
 • Jaaropgave werknemer;
 • Aan- en afmelden van uw werknemers bij het pensioenfonds(in overleg);
 • Bruto- netto c.q. Pro Forma berekeningen;
 • Telefonische ondersteuning m.b.t. salariszaken.
Daarnaast is er ook nog een personeelsadministratie.

Het aanleggen van een personeelsdossier is een handeling van diverse verplichtingen.
Het wordt verwacht naar behoren te zijn ingericht. Dat kan alleen met de juiste kennis van zaken.

Ruime ervaring is daarbij een eerste vereiste.

Altijd inzetbaar

Snel en efficiënt

Vaste lage prijs

Benieuwd naar de mogelijkheden?

vrijblijvend contact opnemen

Benieuwd naar de mogelijkheden?

vrijblijvend contact opnemen